Homepage ทนาย รินรดา

Homepage ทนายรินรดา

Homepage ทนาย รินรดา

หน้าแรก Homepage ทนาย รินรดา ที่นี่มีทนายคอยให้บริการ ทั้งตอบคำถามกฎหมายเบื้องต้น,หาทนาย, หาที่ปรึกษากฎหมาย, ปรึกษาคดี, ปรึกษากฎหมาย, จ้างทนาย, รับว่าความทั่วราชอาณาจักร, สายตรงทนาย, ทั้งคดีแพ่ง-คดีอาญา-จัดการมรดก ฯลฯ รวดเร็วและตรงจุด

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 095-6628275 อีเมล์ rinrada.kongchang@gmail.com linkedin รินรดา กงช่าง

บริการของเรา

ยินดีให้บริกาารทุกท่าน ด้วยความมืออาชีพ
รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย
ปรึกษาปัญหากฎหมายได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 19.00 น.
จัดทำเอกสารทางกฎหมาย
รับร่างเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือสัญญา, พินัยกรรม, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม, หนังสือเชิญประชุม เป็นต้น
งานทะเบียน
ยินดีรับตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย และจดทะเบียนต่างๆ เช่น ตรวจสอบสถานะการดำเนินกิจการ และจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัด
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา และคดีพิเศษต่างๆ เช่น คดีเด็กและเยาวชน, คดีครอบครัว,
คดีทรัพย์สินทางปัญญา, คดีปกครอง, คดีแรงงาน,
คดีล้มละลาย, คดีจราจร, คดียาเสพติด เป็นต้น

บทความล่าสุด

รวมบทความที่น่าสนใจจากทนายของเรา
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ท่านสามารถฝากเรื่องได้ผ่านทางช่องทางที่ให้ไว้
เมื่อทีมงานได้รับเรื่องแล้วจะติดต่อกลับไปค่ะ
ที่อยู่สำนักงาน
บริษัท เค เอ็น เอส อินเตอร์ลอว์ จำกัด 55 ถนนโพนพิสัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ช่องทางการติดต่อ
E-mail: rinrada.kongchang@gmail.com Phone: +66 95 662 8275