Homepage ทนาย รินรดา

Homepage ทนายรินรดา

Homepage ทนาย รินรดา

หน้าแรก Homepage ทนาย รินรดา ที่นี่มีทนายคอยให้บริการ ทั้งตอบคำถามกฎหมายเบื้องต้น,หาทนาย, หาที่ปรึกษากฎหมาย, ปรึกษาคดี, ปรึกษากฎหมาย, จ้างทนาย, รับว่าความทั่วราชอาณาจักร, สายตรงทนาย, ทั้งคดีแพ่ง-คดีอาญา-จัดการมรดก ฯลฯ รวดเร็วและตรงจุด

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 095-6628275 อีเมล์ rinrada.kongchang@gmail.com linkedin รินรดา กงช่าง

บริการของเรา

ยินดีให้บริกาารทุกท่าน ด้วยความมืออาชีพ
รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย
ปรึกษาปัญหากฎหมายได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 19.00 น.
จัดทำเอกสารทางกฎหมาย
รับร่างเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือสัญญา, พินัยกรรม, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม, หนังสือเชิญประชุม เป็นต้น
งานทะเบียน
ยินดีรับตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย และจดทะเบียนต่างๆ เช่น ตรวจสอบสถานะการดำเนินกิจการ และจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัด
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา และคดีพิเศษต่างๆ เช่น คดีเด็กและเยาวชน, คดีครอบครัว,
คดีทรัพย์สินทางปัญญา, คดีปกครอง, คดีแรงงาน,
คดีล้มละลาย, คดีจราจร, คดียาเสพติด เป็นต้น

บทความล่าสุด

รวมบทความที่น่าสนใจจากทนายของเรา
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ท่านสามารถฝากเรื่องได้ผ่านทางช่องทางที่ให้ไว้
เมื่อทีมงานได้รับเรื่องแล้วจะติดต่อกลับไปค่ะ
ที่อยู่สำนักงาน
214/2 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ช่องทางการติดต่อ
E-mail: rinrada.kongchang@gmail.com Phone: +66 95 247 9447

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name